Hướng dẫn sử dụng Multimolig-M cho cây cao su

Thực tế sử dụng phân bón Multimolig-M trên cây cao su tại huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước: Cây 10 năm, sau 3 lần sử dụng Multimolig-M phun lên lá, mủ đạt từ 32 đến 35 độ, trọng lượng đạt 90 đến 100kg/ha.

  1. Đối với cây chưa từng sử dụng Multimolig-M

           – Phun lần 1 xong, nghỉ 15 ngày.

           – Phun lần 2 xong, nghỉ 15 ngày.

           – Phun lần 3 xong, nghỉ 45 ngày.

           Sau đó cứ cách 30 đến 45 ngày lại phun tiếp cho tới khi cây rụng lá.

           Liều lượng sử dụng: pha 1 lít Multimolig-M với 500 lít nước phun cho 1ha.

  1. Đối với cây cao su giống

           Liều lượng sử dụng: 500ml Multimolig-M với 500 lít nước phun cho 1ha.

           Một năm phun 2 lần.

     Lưu ý: Khi sử dụng phân bón Multimolig-M thì hạn chế sử dụng phân bón gốc.

Sau 3 lần sử dụng Phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M, cây cao su giống phát triển vượt trội chiều dài đọt non phát triển tới 50 cm

UBB sử dụng máy phun chuyên dụng để bón phân Multimolig-M cho cây cao su.

Nhà nông phun phân bón Multimolig-M lần đầu cho cây cao su.

Sau 2 tuần, kết quả nhận được thấy rõ, chồi non phát triển mạnh, lá xanh, tươi tốt.