Kết quả thực tế với 2 giống lúa Q5 và TBR 225 sử dụng phân bón Multimolig-M tại Thái Bình cho thấy:

  • Giống lúa Q5 đạt năng suất 350 kg/ 360 m2 (1 sào Bắc Bộ) trong khi giống lúa cùng loại Q5 không sử dụng phân bón trung bình chỉ đạt 260 kg/ 360 m2. Như vậy giống lúa Q5 sử dụng phân bón Multimolig-M tăng từ 35%.
  • Giống lúa TBR 225 đạt năng suất 330 kg/ 360 m2 trong khi giống lúa cùng loại TBR 225 không sử dụng phân bón trung bình chỉ đạt 250 kg/ 360 m2. Như vậy giống lúa TBR 225 sử dụng phân bón Multimolig-M tăng từ 30-35%.

Hướng dẫn bón phân Multimolig-M cho cây lúa trên đất thường

Các giai đoạn bón phân cho lúa trên đất thường

Xử lý hạt giống (Ngâm ủ hạt giống)

Giai đoạn 1: Từ 6-7 ngày sau khi sạ

Giai đoạn 2: Từ 18–22 ngày sau sạ

Giai đoạn 3: Từ 40-45 ngày sau sạ

Giai đoạn 4: Khi lúa bắt đầu trổ (thấp tho trỗ)

Giai đoạn 5: Sau khi lúa trổ bông

Tổng số lượng phân bón Multimolig cần dùng cho 1000 m2 /vụ

Công dụng

Giúp hạt nảy mầm nhanh, đều, lớn nhanh sau trồng

Giúp cho cây lớn nhanh, ra rễ mạnh, khỏe mạnh

Cây lớn khỏe, đẻ nhánh tốt, tăng sức đề kháng sâu bệnh tốt

Giúp nuôi đòng to, mập, tăng đề kháng cho lúa

Giúp lúa trổ nhanh, trổ tập trung

Tăng tỷ lệ hạt chắc/bông, hạt vào gạo nhanh không bị bạc bụng

Phân bón lá (tính cho 1000 m2)

Multimolig-M

1ml/ 1 lít nước/1kg hạt giống

50 ml Multimolig-M hòa với 30 lít nước phun xịt cho 1000 m2

50 ml Multimolig-M hòa với 30 lít nước phun xịt cho 1000 m2

50 ml Multimolig-M hòa với 30 lít nước phun xịt cho 1000 m2

50 ml Multimolig-M hòa với 30 lít nước phun xịt cho 1000 m2

50 ml Multimolig-M hòa với 30 lít nước phun xịt cho 1000 m2

250 ml/1000 m2/vụ

 

Hướng dẫn bón phân Multimolig-M cho cây lúa trên đất nhiễm phèn, đất mặn, đất nghèo dinh dưỡng

Các giai đoạn bón phân cho lúa trên đất xấu

Xử lý hạt giống (Ngâm ủ hạt giống)

Giai đoạn 1: Từ 6-7 ngày sau khi sạ

Giai đoạn 2: Từ 14- 18 ngày sau sạ

Giai đoạn 3: Từ 25- 27 ngày sau sạ

Giai đoạn 4: Từ 32- 35 ngày sau sạ

Giai đoạn 5: 40-45 ngày sau sạ

Giai đoạn 6: Trước khi trổ bông 3-5 ngày

Giai đoạn 7: Sau khi lúa trổ bông

Giai đoạn 8: Khi hạt đang vào gạo

Tổng số phân bón Multimolig cho 1000 m2/vụ

Công dụng

Giúp hạt nảy mầm nhanh, đều, lớn nhanh sau trồng

Giúp cho cây lớn nhanh, ra rễ mạnh, cây khỏe mạnh

Cây lớn khỏe, đẻ nhánh tốt, tăng sức đề kháng sâu bệnh tốt

Giúp nuôi đòng to, mập, tăng đề kháng cho lúa

Giúp lúa trổ nhanh, trổ tập trung

Tăng tỷ lệ hạt chắc/bông, không bị bạc bụng

Giúp hạt vào gạo nhanh, hạt no tới cậy, tăng năng suất và chất lượng

Phân bón lá (Tính cho 1000 m2)

Multimolig-M

1ml/ 1 lít nước/1kg hạt giống

50 ml Multimolig-M hòa với 30 lít nước phun xịt cho 1000m2

400 ml /1000 m2/ vụ

Lưu ý:

  • Ngưng sử dụng Multimolig-M trước khi thu hoạch 10 ngày.
  • Khi sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật chung với phân bón Multimolig-M thì nên giảm 50% liều lượng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật mà hiệu quả vẫn không thay đổi.

     – Cách pha: Pha loãng phân bón Multimolig-M với nước theo tỷ lệ khuyến cáo, sau đó cho thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật vào thùng dung dịch.

Khuyến cáo: * Không phun xịt cho lá khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt.

                      * Không nên phun xịt trực tiếp lên cánh hoa.

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phỏng vấn nông dân sử dụng Multimolig-M trên lúa tại tỉnh Tiền Giang