Hướng dẫn bón phân Multimolig-M cho cây thanh long đạt năng suất cao

Các giai đoạn bón phân cho cây thanh long

Giai đoạn 1: Trước khi thắp đèn 15-20 ngày)

Giai đoạn 2: Kích hoa (trước khi thắp đèn 7-10 ngày)

Chong đèn (15-20 ngày)

Giai đoạn 4: Sau khi rút râu (5-7 ngày)

Giai đoạn 5: Sau khi rút râu (15-20 ngày)

Giai đoạn 6: Trước khi thu hoạch 10 ngày

Công dụng

Giúp cây khỏe mạnh, phân hóa mầm hoa tốt

Cây lớn khỏe, đẻ nhánh tốt, tăng đề kháng với sâu bệnh

Trái lớn nhanh, phòng ngừa bệnh

Trái to, nặng ký, tai trái xanh, thẳng và dày, vỏ trái sáng bóng, màu đỏ tươi, đẹp mã

Bón lên lá (Tỷ lệ pha: 1 lít Multimolig-M/1000 lít nước)

Multimolig-M

 Phun 1 lần

 Phun 1 lần

Chong đèn (15-20 ngày)

 Phun 1 lần

 Phun 1 lần

 Phun 1 lần

Lưu ý:

  • Ngưng sử dụng Multimolig-M trước khi thu hoạch 10 ngày.
  • Khi sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật chung với phân bón Multimolig-M thì nên giảm 50% liều lượng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật mà hiệu quả vẫn không thay đổi.

     – Cách pha: Pha loãng phân bón Multimolig-M với nước theo tỷ lệ khuyến cáo, sau đó cho thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật vào thùng dung dịch.

Khuyến cáo: * Không phun xịt cho lá khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt.

                      * Không nên phun xịt trực tiếp lên cánh hoa.