Hướng dẫn bón phân hữu cơ sinh học Multimolig-M cho súp lơ (bông cải)

Các giai đoạn bón phân cho cây súp lơ

Xử lý hạt giống (ngâm ủ hạt giống)

Bón thúc đợt 1: Giai đoạn cây hồi xanh (7 – 10 ngày sau trồng)

Bón thúc 2: Giai đoạn khi cây lớn nhanh (20 – 25 ngày sau trồng)

Bón thúc 3: Giai đoạn Khi cây lớn nhanh (khi chưa xuất hiện ngù hoa) (35 – 40 ngày sau trồng) 

Tổng số phân bón Multimolig-M cho 1000m2/vụ

Mục đích

Giúp hạt nảy mầm nhanh, đều, lớn nhanh sau trồng

Giúp ra rễ nhanh, mau xanh tốt sau khi gieo trồng

Giúp cây lớn nhanh, lớn khỏe, xanh bền xanh lâu, không bị rỗng ruột sau khi có hoa, kháng sâu bệnh tốt

Bón lên lá (Tỷ lệ pha: 1 lít Multimolig-M/1000 lít nước)

Multimolig-M

1ml/1 lít nước/1kg hạt giống

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

150ml/1000m2/vụ

Lưu ý:

  • Ngưng sử dụng Multimolig-M trước khi thu hoạch 10 ngày.
  • Khi sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật chung với phân bón Multimolig-M thì nên giảm 50% liều lượng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật mà hiệu quả vẫn không thay đổi.

     – Cách pha: Pha loãng phân bón Multimolig-M với nước theo tỷ lệ khuyến cáo, sau đó cho thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật vào thùng dung dịch.

Khuyến cáo: * Không phun xịt cho lá khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt.

                      * Không nên phun xịt trực tiếp lên cánh hoa.

Ảnh minh họa