Hướng dẫn bón phân hữu cơ sinh học Multimolig-M cho cây gừng

Các giai đoạn bón phân cho cây gừng

Bón thúc lần 1: 30 ngày sau khi trồng

Bón thúc lần 2: 45 ngày sau khi trồng

Bón thúc lần 3: 60 ngày sau khi trồng

Bón thúc lần 4: 90 ngày sau khi trồng

Bón thúc lần 5: 105 ngày sau khi trồng

Bón thúc lần 6: 120 ngày sau khi trồng

Tổng số phân bón Multimolig cho 1000m2 /vụ

Bón lên lá (Tỷ lệ pha: 1 lít Multimolig-M/1000 lít nước)

Multimolig-M

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

50ml Multimolig-M hòa với 50 lít nước phun xịt cho 1000m2

 300ml/1000m2/vụ

Lưu ý:

  • Ngưng sử dụng Multimolig-M trước khi thu hoạch 10 ngày.
  • Khi sử dụng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật chung với phân bón Multimolig-M thì nên giảm 50% liều lượng thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật mà hiệu quả vẫn không thay đổi.

     – Cách pha: Pha loãng phân bón Multimolig-M với nước theo tỷ lệ khuyến cáo, sau đó cho thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo vệ thực vật vào thùng dung dịch.

Khuyến cáo: * Không phun xịt cho lá khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, nắng gắt.

                      * Không nên phun xịt trực tiếp lên cánh hoa.

Ảnh minh họa