Công ty UBB giới thiệu sản phẩm Phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M tại Đại hội Hội nông dân Thành phố Đà Lạt từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 05 năm 2018. Các đại biểu của Hội nông dân cùng các lãnh đạo ban ngành Thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm và đăng ký sử dụng sản phẩm phân bón Multimolig-M.