Đài truyền hình tỉnh Thái Bình giới thiệu giải pháp tăng năng suất, tăng chất lượng cho cây lúa, cây cam nhờ sử dụng phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M. Tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, vụ lúa vừa thu hoạch năng suất tăng 30% nhờ sử dụng Multimolig-M, đồng thời tiết kiệm hơn khi lượng phân bón gốc phải sử dụng giảm tới 50%.