Cây cao su tại xã Đồng Khởi-Châu Thành-Tây Ninh

Thực tế sử dụng phân bón Multimolig-M trên cây cao su tại huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước: Cây 10 năm, sau 3 lần sử dụng Multimolig-M phun lên lá, mủ đạt từ 32 đến 35 độ, trọng lượng đạt 90 đến 100kg/ha.