Cây chè tại Lộc Tân – Bảo Lâm – Lâm Đồng

Thực tế sử dụng phân bón Multimolig-M trên: Cây chè tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên. Cây chè ô long tại các hộ dân ở xã Lộc Tân huyện Bảo Lâm và công ty chè Tam Dương xã Lộc Quảng huyện Bảo Lâm […]

Cây chè tại Xã Trung Thành – Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên

Hình ảnh thực tế cây chè tại Thái Nguyên sử dụng phân bón Multimolig-M