Cây chuối tại Phước An – Xã Đá Bạc – Châu Đức – Bà Rịa – Vũng Tàu

Hình ảnh thực tế cây chuối tại Vũng Tàu sử dụng phân bón Multimolig-M