Cây dâu tằm tại xã Đầm Ri – TP Bảo Lộc – Lâm Đồng

Hình ảnh thực tế cây dâu tằm tại xã Đầm Ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng