Kết quả thực tế sử dụng Multimolig-M trên cây lúa tại Thái Bình

Kết quả thử nghiệm phân bón Multimolig-M trên cây lúa tại Thái Bình qua 3 lần sử dụng (phun) cho lúa vào các giai đoạn :     – Lần 1: trước khi cây lúa trổ bông 15 ngày     – Lần 2: sau khi phun lần 1 được 8 ngày     – Lần 3: sau khi lúa trổ […]

Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M trên cây lúa tại Thái Bình

I. Huyện Đông Hưng – Địa chỉ: Quyết Trung – thôn An Vĩnh – xã Mê Linh – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình – Diện tích: 9 sào Bắc bộ (3240 m2) – Liều lượng: 20 ml Multimolig-M / 20 lít nước – Địa chỉ: Xã Phú Lương – huyện Đông Hưng – tỉnh […]

Cây lúa tại xã Hậu Mỹ Trinh- Cái Bè – Tiền Giang

Thực tế sử dụng phân bón Multimolig-M trên cây lúa tại xã Hậu Mỹ Bắc A huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang, vụ đầu tiên sản lượng đạt 9,2 đến 10,5 tấn/ha, vụ thứ 2 đang chờ.