Cây mãng cầu ta tại Xã Tân Hưng – Huyện Tân Châu – Tây Ninh

Hình ảnh thực tế cây mãng cầu tại Tây Ninh sử dụng phân bón Multimolig-M