Cây quýt tại Huyện Tân Phú – Đồng Nai

Hình ảnh thực tế cây quýt sử dụng phân bón Multimolig-M tại Huyện Tân Phú, Đồng Nai