Nhân viên thiết kế bán thời gian

Mô tả công việc – Chịu trách nhiệm thiết kế toàn bộ các ấn phẩm/dụng cụ truyền thông như banner, backdrop, standee, tờ rơi, poster quảng cáo, biển quảng cáo… – Sản phẩm thiết kế truyền đạt được hiệu quả ý tưởng, nội dung và các yêu cầu công ty đưa ra. – Sử dụng […]

Nhân viên hỗ trợ bán hàng

Mô tả công việc Cấp bậc: Nhân viên thuộc Phòng bán hàng làm việc tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; xử lý thông tin cuộc gọi đến Phòng Bán hàng; Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động Bán […]

Phó giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc Cấp bậc: Quản lý thuộc Phòng Kinh doanh tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh. Hỗ trợ Giám đốc Kinh doanh xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và triển khai những hoạt động cần thiết nhằm đạt mục tiêu đề ra. Thiết lập mạng lưới kinh doanh, […]

Phó giám đốc kinh doanh – kỹ thuật vùng

Mô tả công việc Cấp bậc: Quản lý thuộc Kinh doanh làm việc tại thị trường tỉnh. Triển khai các công việc bán hàng, chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và công nợ. Thiết lập mạng lưới kinh doanh, thu thập thông tin thị trường và phát triển kinh doanh trong khu vực […]

Phó giám đốc hành chính nhân sự

Mô tả công việc Cấp bậc: Quản lý thuộc Phòng hành chính nhân sự tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh. Phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống quy trình, quy định của công ty. Quản lý các hoạt động chung của mảng nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, xây dựng nội […]

Nhân viên marketing

Mô tả công việc Cấp bậc: Nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh làm việc tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh. Đề xuất, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động Marketing phát triển thương hiệu cho Công ty và các sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Chịu trách nhiệm và […]

Nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc Cấp bậc: Nhân viên thuộc Phòng kỹ thuật làm việc tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh. Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm đến đại lý và khách hàng. Tổ chức các điểm trình diễn sản phẩm, mô hình trình diễn, phun thử nghiệm, hội […]

Nhân viên kinh doanh – kỹ thuật thị trường tỉnh

Mô tả công việc Cấp bậc: Nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh làm việc tại thị trường tỉnh. Phụ trách quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của công ty. Hoàn thành mục tiêu doanh số, chịu trách nhiệm về doanh số được giao trong tháng. Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới trong khu […]

Nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả công việc Cấp bậc: Nhân viên thuộc Phòng Hành chính Nhân sự làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo cho nhân viên công ty. Quản lý hệ thống lương, thưởng và các chính sách khác […]

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mô tả công việc Cấp bậc: Nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh làm việc tại Văn phòng TP Hồ Chí Minh. Hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh thông tin (email, điện thoại, mạng xã hội) để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng các thông tin về công ty, tính năng sản […]