Kết quả thử nghiệm phân bón Multimolig-M

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NGÀY 31/07/2017

 


 

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM NGÀY 31/07/2017

 

 

 

Công dụng của các nguyên tố thành phần trong phân bón

Các chất đa và trung lượng: 

+ Đạm (N): Tăng cường khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng

+ Lân (P2O5): Thúc đẩy ra rễ, hình thành thân lá, hoa quả và hạt

+ Kaly (K2O): Tăng cường huy động dinh dưỡng từ đất và trao đổi dinh dưỡng trong cây

+ Magiê (Mg): Hỗ trợ duy trì ổn định pH, tăng khả năng đậu quả kết trái

+ Can xi (Ca): Tham gia vào cấu tạo và hoạt động của tế bào, kích hoạt enzyme

+ Lưu huỳnh (S): Là thành phần cấu tạo và tham gia vào quá trình quang hợp của cây trồng

 

Các chất trung và vi lượng: 

+ Boron (B): Giúp cho việc chuyển hóa đường trong cây

+ Kẽm (Zn): Thúc đẩy tạo ra hóc-môn sinh trưởng, tạo thành tinh bột và tạo hạt

+ Mangan (Mn): Tham gia vào kích hoạt enzyme và trao đổi nitơ

+ Sắt (Fe): Thiết yếu cho quang hợp và hình thành các chất diệp lục

+ Đồng (Cu): Thiết yếu cho trao đổi protein và cacbon

+ Môlipben (Mo): Thúc đẩy sự tổng hợp nitơ

+ Côban (Co): Tăng cường sự tổng hợp nitơ cho cây và củ

* Axít hữu cơ:

+ Axít humic: Tạo ra nitơ cho các dinh dưỡng hữu cơ

+ Axít hữu cơ: Bổ sung dinh dưỡng hữu cơ cho cây trồng

Những triệu chứng thiếu dinh dưỡng trên cây trồng


Các nguyên tố trong phân bón Multimolig-M đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cho mọi loại cây trồng

Chia sẻ bài viết này lên


Đối tác chính

Multimolig