Hiệu quả sử dụng phân bón lá và bón gốc Multimolig-M trên cây cao su

Đây là vườn cao su con ở Tây Ninh. Sau 10 ngày sử dụng phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M đạt kết quả rất tốt. Cây hấp thụ dinh dưỡng qua lá và gốc, ra nhiều chồi mới, lá lên nhiều.

Sự thay đổi rõ rệt trong thời gian ngắn khiến người trồng cao su hoàn toàn tin tưởng vào nguồn dinh dưỡng mà phân bón Multimolig-M đem đến cho cây trồng.

Cây cao su khi chưa sử dụng phân bón

Hiệu quả sau 15 ngày sử dụng phân bón Multimolig-M

Hình ảnh cây cao su trước và sau khi bón phân Multimolig-M


Ảnh thực tế. Vườn cây cao su trước khi bón phân


Ảnh thực tế. Vườn cao su sau khi bón phân ba tuần, cây hấp thụ đủ chất dinh dưỡng có trong phân bón Multimolig-M, làm tăng khả năng đâm chồi và lá ra nhiều hơn.

Chia sẻ bài viết này lên


Đối tác chính

Multimolig