Sử dụng phân hữu cơ sinh học Multimolig-M cho cây cao su tại Tây Ninh

Sử dụng phân hữu cơ sinh học Multimolig-M cho cây cao su tại Tây Ninh

Kết quả thử nghiệm trên cây chè tại Thái Nguyên

Kết quả thử nghiệm trên cây chè tại Thái Nguyên

Thí nghiệm phân bón Multimolig-M

Video thí nghiệm từ tính trong phân bón Multimolig-M.

Multimolig-M

Hình ảnh về hiệu quả khi sử dụng phân bón Multimolig-M

Đối tác chính

Multimolig