Kết quả sau khi sử dụng phân bón MULTIMOLIG-M trên cây mãng cầu ta

Hiệu quả trên cây trồng sau khi sử dụng phân bón MULTIMOLIG-M

Hiệu quả sử dụng phân bón lá và bón gốc Multimolig-M trên cây cao su

Sự thay đổi rõ rệt trong thời gian ngắn khiến người trồng cao su hoàn toàn tin tưởng vào nguồn dinh dưỡng mà phân bón Multimolig-M đem đến cho cây trồng...

Multimolig-M được sử dụng cho cây lộc vừng

Chủ nhà hoà 20ml phân bón Multimolig-M vào 20 lít nước, khuấy đều và tưới vào gốc cây. Sau 2 tuần, cây lộc vừng đã thay đổi rõ rệt, lá xanh chắc khoẻ và cây ra nhiều chồi non.

Kết quả thử nghiệm trên cây chè tại Thái Nguyên

Sau thời gian thử nghiệm phân bón MULTIMOLIG trên các khu thí nghiệm sản xuất công ty NTEA FARM từ ngày 25/06/2017 đến ngày 27/09/2017 về chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn của trà hữu cơ, cây chè trồng khỏe và dồi dào sức sống hơn, tình trạng sâu bệnh hại của các lô thí nghiệm (đặc biệt là Lô 1) đã giảm hẳn so với các lô khác; Sản lượng sau 04 lần thu hái tăng 27,4% so với lô đối chứng (có cùng diện tích và cách chăm sóc, chỉ sử dụng phân bón khác nhau).

Đối tác chính

Multimolig