Hướng dẫn sử dụng Multimolig-M

Multimolig-M phù hợp canh tác ngoài trời và trong nhà. Có thể phun Multimolig-M trực tiếp lên cây. Khi bón rải lá, chất dinh dưỡng của Multimolig-M sẽ dễ dàng hấp thụ vào trong lá.

Đối tác chính

Multimolig