Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Báo cáo kết quả khảo nghiệm trên giống lúa BC15 tại Thái Thụy, Thái Bình

Ruộng lúa BC15 có sử dụng phân bón lá Multimolig-M cho lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, cứng cây, nhiễm nhẹ sâu bệnh. Đặc biệt hơn, công thức sử dụng phân bón lá hữu cơ sinh học Multimolig-M tăng so với đối chứng không sử dụng Multimolig-M là 16,7%.