Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Hướng dẫn sử dụng Multimolig-M cho cây chè

Liều lượng phân nước sử dụng: 300 – 500 lít nước/ha.

2.1 Ngay sau thu hái, hòa 20 ml Multimolig-M với 20 lít nước phun đều lên lá.

2.2 Thời gian áp dụng: phun 10 – 15 ngày một lần.

2.3 Tùy theo cây mà giai đoạn thu hoạch dài ngắn khác nhau để chúng ta phun.