Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Hướng dẫn sử dụng Multimolig-M chung cho mọi loại cây

Hướng dẫn sử dụng Multimolig-M chung cho mọi loại cây

* Liều lượng và thời kỳ bón: Pha 1 lít Multimolig-M với 600 – 1000/lít nước nước rồi phun dung dịch đã pha cho 1ha với thời gian như sau:

– Cây lương thực: Phun sau trồng 10-15 ngày hoặc khi cây bén rễ hồi xanh. Các lần tiếp theo cách nhau 7-10 ngày.

– Cây ăn quả: Phun định kỳ 10-15 ngày/lần trong suốt thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

– Rau màu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày: Phun sau trồng 10-15 ngày hoặc khi cây bén rễ hồi xanh. Các lần tiếp theo cách nhau 7-10 ngày.

– Mía: Phun định kỳ 10-15 ngày/lần trong suốt chu kỳ sinh trưởng, phát triển của cây mía.

– Cây công nghiệp dài ngày: Phun định kỳ 10-15 ngày/lần trong suốt thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

– Cao su và cây lâm nghiệp:

  • Cao su: Phun trước khi mở miệng cạo 2 ngày và phun trong tuần nghỉ của chu kỳ cạo tháng.
  • Cây lâm nghiệp: 20-25 ngày/lần trong suốt thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

– Hoa và cây cảnh: Phun định kỳ 10-15 ngày/lần trong suốt thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng.