Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Quảng Trị: Diện tích cánh đồng lớn tăng hơn 10 lần

Từ vụ đông xuân 2013-2014 diện tích cánh đồng lớn ban đầu chỉ có 310 ha, đến năm 2018 diện tích này lên 3.290 ha, gấp hơn 10 lần...

Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn tại huyện Hải Lăng

Ngày 15/10/2018, Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết sau 5 năm thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng chính Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản trên các cánh đồng lớn thì diện tích cánh đồng lớn của Quảng Trị đã tăng hơn 10 lần.

Cụ thể các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện được nhiều mô hình sản xuất cánh đồng lớn, diện tích tăng qua các năm, hiệu quả mang lại cao hơn so với sản xuất đại trà. Từ vụ đông xuân 2013-2014 diện tích cánh đồng lớn ban đầu chỉ có 310 ha, đến năm 2018 diện tích này lên 3.290 ha, gấp hơn 10 lần. Mô hình sản xuất lúa ở cánh đồng lớn “1 cánh đồng, 1 giống, 1 quy trình” đã chứng minh hiệu quả, giúp giảm chi phí từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng/ha, cho năng suất cao hơn từ 1,2 đến 1,5 lần so với sản xuất riêng lẻ theo hộ gia đình, nhờ vậy nông dân đã tăng lợi nhuận từ 15 đến 20% so với sản xuất đại trà. Cánh đồng lớn được xem là một trong những giải pháp bền vững nhằm giải quyết tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất, thúc đẩy, tạo tiền đề kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Điển hình của Quảng Trị đã xây dựng 6 mô hình “Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích” với quy mô gần 220 ha (2 mô hình tại huyện Vĩnh Linh, 3 mô hình tại huyện Gio Linh và 1 mô hình tại huyện Cam Lộ). So với năm 2013, đến nay diện tích gieo trồng lúa nước đạt 48.256 ha, tăng hơn 388 ha. Sản lượng lúa đạt hơn 24 vạn tấn, tăng hơn 2,1 vạn tấn. Diện tích gieo trồng lúa chất lượng cao đạt gần 44 ngàn ha, chiếm hơn 67% tổng diện tích gieo trồng lúa 2 vụ, tăng hơn 10 ngàn ha.

Nguồn: nongnghiep