Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Báo cáo kết quả khảo nghiệm trên giống lúa BC15 tại Vũ Thư, Thái Bình

Ruộng lúa sử dụng Multimolig-M cho cây cứng, đanh dảnh, sâu bệnh ít hơn đặc biệt là bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn và rầy, bông to số hạt chắc cao hơn so với ngoài thí nghiệm. Ngoài ra, ruộng lúa sử dụng Multimolig-M có dàn lúa đồng đều hơn, bộ rễ nhiều rễ, rễ ăn sâu và khỏe giúp cây chống đổ ngã ở giai đoạn cuối vụ.