Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Cây cà phê tại xã Tân Nghĩa – Di Linh – Lâm Đồng

Điểm sử dụng phân bón Multimolig-M tại xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Multimolig-M cung cấp đủ dưỡng chất giúp cành phát triển chắc, khỏe, lá cũng xanh tốt hơn

Cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa

Cây cà phê cần rất nhiều dưỡng chất để có thể phát triển mạnh, cho trái đều trong giai đoạn này