Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Cây cao su tại xã Đồng Khởi-Châu Thành-Tây Ninh

Thực tế sử dụng phân bón Multimolig-M trên cây cao su tại huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước: Cây 10 năm, sau 3 lần sử dụng Multimolig-M phun lên lá, mủ đạt từ 32 đến 35 độ, trọng lượng đạt 90 đến 100kg/ha.

Điểm sử dụng phân bón Multimolig-M tại xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Cây cao su khi chưa sử dụng phân bón

Hiệu quả sau 15 ngày sử dụng phân bón Multimolig-M

Hình ảnh cây cao su trước và sau khi bón phân Multimolig-M

Trước khi bón phân, gốc trơ trọi, lá không đủ dưỡng chất để phát triển. Chỉ sau 2 tuần sử dụng Multimolig-M, từ những gốc cây ban đầu, lá bắt đầu ra nhiều hơn, cây cũng sinh trưởng tốt hơn.

Sau 14 ngày sử dụng phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M, kết quả mang lại rất khả quan. Cây cao su tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng qua lá và gốc, ra nhiều chồi mới, lá tươi tốt hơn.

Nhà nông tưới Multimolig-M lần đầu cho cây cao su.


Sau 2 tuần, lá cây phát triển mạnh, màu lá cũng xanh hơn, những ngọn non liên tục sinh trưởng.

Sự thay đổi rõ rệt trong thời gian ngắn khiến người trồng cao su hoàn toàn tin tưởng vào nguồn dinh dưỡng mà phân bón Multimolig-M đem đến cho cây trồng.