Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Cây dâu tằm tại xã Đầm Ri – TP Bảo Lộc – Lâm Đồng

Địa điểm sử dụng phân bón Multimolig-M tại Lâm Đồng

Multimolig-M giúp cây tăng khả năng đâm chồi nảy lộc

Cây sinh trưởng mạnh, lá ra nhiều làm tăng khả năng trao đổi chất với môi trường bên ngoài

Cây dâu tằm đang trong giai đoạn sinh trưởng