Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Cây lộc vừng tại Thái Nguyên

Kết quả thu được sau khi sử dụng phân bón lá Multimolig-M

“Chủ nhà hoà 20ml phân bón Multimolig-M vào 20 lít nước, khuấy đều và tưới vào gốc cây. Sau 2 tuần, cây lộc vừng đã thay đổi rõ rệt, lá xanh chắc khoẻ và cây ra nhiều chồi non.”

Trước khi sử dụng phân bón Multimolig-M cây thường bị vàng lá, tán lá thưa và yếu. Sau 14 ngày sử dụng phân bón Multimolig-M đã cho thấy được sự khác biệt, thành phần dinh dưỡng trong phân bón giúp cây phát triển mạnh mẽ, tán lá và chồi non mọc ra nhiều hơn, lá cây xanh tươi cây mạnh mẽ cứng cáp hơn.

Ảnh trái: Cây lộc vừng lúc chưa phun phân bón Multimolig-M.

Ảnh phải: Cây hấp thụ dinh dưỡng từ phân bón Multimolig-M, sau 14 ngày, cây lộc vừng ra nhiều lá. Tán lá xanh, khoẻ mạnh hơn.