Giỏ hàng
 • Phân bón Multimolig-M
 • Phân bón Multimolig-M
 • Phân bón Multimolig-M
 • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

 • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

 • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Kết quả thực tế sử dụng Multimolig-M trên cây lúa tại Thái Bình

Kết quả thử nghiệm phân bón Multimolig-M trên cây lúa tại Thái Bình qua 3 lần sử dụng (phun) cho lúa vào các giai đoạn :

    – Lần 1: trước khi cây lúa trổ bông 15 ngày

    – Lần 2: sau khi phun lần 1 được 8 ngày

    – Lần 3: sau khi lúa trổ bông

Liều lượng sử dụng : 20 ml/ 20 lít nước cho 1 sào bắc bộ 360 m2

1. Ruộng nhà ông Phạm Văn Hùng, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ruộng nhà ông Phạm Văn Hùng, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Quan sát trực quan thấy lá lúa (bên phải) sử dụng phân bón Multimolig-M thì kích thước lá to và dày hơn, màu lá sáng hơn so với lá lúa đối chứng không sử dụng phân bón Multimolig-M (bên trái).

So sánh giữa lá lúa bên trái không dùng Multimolig-M và lá lúa bên phải dùng Multimolig-M 

Cây lúa ở phía bên phải có sử dụng phân bón Multimulig-M nên cây phát triển cao hơn

Ruộng nhà ông Phạm Văn Hùng, Thái Bình (Giống lúa TBR 225)

Quan sát trực quan thấy bông lúa (bên trái) sử dụng phân bón Multimolig-M thì bông lúa dài hơn, số hạt nhiều hơn, hạt lúa to, màu sáng hơn và mẩy hơn so với đối chứng bông lúa (bên phải) không sử dụng phân bón Multimolig-M.

Ảnh thực tế tại ruộng nhà ông Phạm Văn Hùng, thôn An Vĩnh, xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

2. Ruộng nhà ông Nguyễn Xuân Nhung, thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình


Ruộng nhà ông Nguyễn Xuân Nhung, thôn Mỹ Đình, xã Văn Cẩm, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Lúa sử dụng phân bón Multimolig-M thì bông lúa dài hơn, số hạt nhiều hơn, hạt lúa to, màu sáng hơn và mẩy hơn

Cây lúa bên trái sử dụng phân bón Multimolig-M, cây lúa bên phải không sử dụng phân bón

Cây lúa (bên phải) có sử dụng phân bón Multimolig-M nên rễ ra nhiều, phát triển mạnh hơn so với lúa còn lại (bên trái)


Quan sát trực quan thấy bông lúa (bên trái) sử dụng phân bón Multimolig-M thì bông lúa dài hơn, số hạt nhiều hơn, hạt lúa to, màu sáng hơn và mẩy hơn so với đối chứng bông lúa (bên phải) không sử dụng phân bón Multimolig-M.

Thân lúa sử dụng phân bón Multimolig-M, to hơn, cứng cáp hơn.

Bộ rễ của cây lúa sử dụng phân bón Multimolig-M phát triển mạnh hơn, cây ra nhiều rễ hơn, các rễ đều to hơn, năng suất vượt trội hơn so với ruộng lúa không phun phân bón Multimolig-M.

3. Ruộng nhà ông Nguyễn Văn Lương, thôn Trần Xá, xã Văn Cẩm, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

4. Ruộng nhà ông Nguyễn Quang Kế, xã P Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

5. Ruộng nhà ông Vương Đức Thái,  Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

6. Ruộng hợp tác  nông nghiệp,  Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh thái Bình

Ruộng đất chua


Nhìn trực quan, thử nghiệm phân bón Multimolig-M trên cây lúa thì giống TBR 225 và giống lúa Thiên Ưu khi sử dụng phân bón Multimolig-M bông dài và to hơn giống lúa TBR không sử dụng phân bón Multimolig-M, số hạt nhiều hơn trên 1 bông với lúa khi sử dụng phân bón Multimolig-M, số hạt lép cũng ít hơn.

Cây lúa khi phun phân bón Multimolig-M nhìn trực quan cũng rất dễ để nhận ra như bản lá to và dày, cây cao hơn, thân cây phát triển mạnh hơn, nhiều rễ hơn, các rễ đều to hơn năng suất vượt trội hơn so với ruộng lúa không phun phân bón Multimolig-M, mập và cứng cáp hơn, hạt lúa to, màu sắc hạt sáng và mẩy hơn.

Về sâu bệnh: Qua thời gian thử nghiệm nhận thấy cây lúa khi sử dụng phân bón Multimolig-M cây cứng cáp và mập nên ít bị sâu đục thân hơn, các bệnh bạc lá, đạo ôn ít hơn so với không sử dụng phân bón Multimolig-M.

Về năng suất: Ước tính năng suất với giống lúa TBR 225 và giống lúa Thiên Ưu khi sử dụng phân bón Multimolig-M đạt từ 2,8 tạ – 3 tạ thóc trên 1 sào bắc bộ.

+ Giống TBR 225:

 • Sử dụng phân bón Multimolig-M

          – Tổng số hạt chắc / bông = 210

          – Số chẽ : 12

 • Không sử dụng phân bón Multimolig-M

          – Tổng số hạt chắc / bông = 173

          – Số chẽ : 12

 • Năng suất thực tế trung bình 21% số hạt trên 1 bông

+ Giống Thiên Ưu :

 • Sử dụng phân bón Multimolig-M

         – Tổng số hạt chắc / bông = 238

         – Số chẽ : 12

 • Không sử dụng phân bón Multimolig-M

         – Tổng số hạt chắc / bông = 196

         – Số chẽ : 12

 • Năng suất thực tế trung bình 21% số hạt trên 1 bông