Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Kết quả thực tế sử dụng Multimolig-M trên cây vải tại Hưng Yên

Kết quả thử nghiệm phân bón Multimolig-M trên cây vải lai chín sớm tại gia đình ông Nguyễn Văn Toan tại thôn Phạm Xá, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – thử nghiệm 1 lần phun cho lá với liều lượng 20ml/ 1 bình 20 lít nước cho cây vải 1 lần duy nhất trước thu hoạch 15 ngày.

Sau 10 ngày sử dụng phân bón Multimolig-M trên cây vải tại vườn ông Nguyễn Văn Toan

So sánh đối chứng 2 chùm vải sử dụng phân bón Multimolig-M và chùm vải không sử dụng phân bón Multimolig-M

Qua thử nghiệm sử dụng phân bón Multimolig-M trước thu hoạch 15 ngày trên cây vải cho thấy quả vải lớn nhanh hơn và đều quả, to, cùi dày hơn, vỏ quả nhẵn, quả ngọt và thơm hơn so với những cây vải không sử dụng phân bón Multimolig-M

So sánh mặt trên giữa lá vải khi sử dụng phân bón Multimolig-M (bên phải) và lá không sử dụng phân bón Multimolig-M (bên trái) cho thấy mặt trên của lá khi sử dụng Multimolig-M sáng hơn, các gân lá rõ hơn, lá dày và cứng hơn cây xanh khỏe.

So sánh mặt dưới giữa lá vải khi sử dụng phân bón Multimolig-M (bên phải) và lá không sử dụng phân bón Multimolig-M (bên trái) cho thấy mặt trên của lá khi sử dụng Multimolig-M sáng hơn, các gân lá rõ hơn, lá dày và cứng hơn, cây xanh khỏe