Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ sinh học Multimolig-M trên cây lúa tại Thái Bình

I. Huyện Đông Hưng

– Địa chỉ: Quyết Trung – thôn An Vĩnh – xã Mê Linh – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình

– Diện tích: 9 sào Bắc bộ (3240 m2)

– Liều lượng: 20 ml Multimolig-M / 20 lít nước

– Địa chỉ: Xã Phú Lương – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình

– Diện tích: 4 sào Bắc bộ (1140 m2)

– Liều lượng: 20 ml Multimolig-M / 20 lít nước

– Địa chỉ: Thôn 6 – xã Đô Lương – huyện Đông Hưng – tỉnh Thái Bình

– Diện tích: 6 sào Bắc bộ (2160 m2)

– Liều lượng: 20 ml Multimolig-M / 20 lít nước

II. Huyện Thái Thụy

– Địa chỉ: Thôn Thượng Phúc – xã Thụy Sơn – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình

– Diện tích: 5 sào bắc bộ (1800 m2)

– Liều lượng: 20 ml Multimolig-M / 20 lít nước

III. Huyện Hưng Hà

– Địa chỉ: Thôn Trần Xá – xã Văn Cẩm – huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình

– Diện tích: 6 sào bắc bộ (2160 m2)

– Liều lượng: 20 ml Multimolig-M / 20 lít nước