Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Truyền hình Thái Bình ghi nhận năng suất sử dụng Multimolig-M trên cây lúa

1. Ruộng nhà ông Phạm Văn Hùng (ĐT: 01627731098)

Địa chỉ: Quyết Trung – Thôn An Vĩnh – Xã Mê Linh – Huyện Đông Hưng – Thái Bình

Sau khi gặt và cân thực tế tại đầu bờ có sự chứng kiến của đài truyền hình Thái Bình với 2 giống lúa Q5 và TBR 225 sau 3 lần sử dụng phân bón Multimolig-M kết quả thực tế cho thấy:

  • Giống lúa Q5 đạt năng suất 350 kg/ 360 m2 (1 sào Bắc Bộ) trong khi giống lúa cùng loại Q5 không sử dụng phân bón trung bình chỉ đạt 260 kg/ 360 m2. Như vậy giống lúa Q5 sử dụng phân bón Multimolig-M tăng từ 35%.
  • Giống lúa TBR 225 đạt năng suất 330 kg/ 360 m2 trong khi giống lúa cùng loại TBR 225 không sử dụng phân bón trung bình chỉ đạt 250 kg/ 360 m2. Như vậy giống lúa TBR 225 sử dụng phân bón Multimolig-M tăng từ 30-35%.

2. Ruộng nhà ông Nguyễn Xuân Nhung – thôn Mỹ Đình – xã Văn Cẩm – huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình

Giống lúa Thiên Ưu đạt năng suất 340 kg/ 360 m2 trong khi giống lúa cùng loại Thiên Ưu không sử dụng phân bón trung bình chỉ đạt  260 kg/ 360 m2. Như vậy giống lúa Thiên Ưu sử dụng phân bón Multimolig-M tăng từ 30%.