Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN MULTIMOLIG-M CHO CÂY RAU

  1. Nhóm rau, cây màu ăn lá

Liều lượng phân nước sử dụng: 200 – 300 lít nước/ha.

- Trước khi gieo hạt, pha 2 ml Multimolig-M với 2 lít nước để ngâm hạt theo quy định thời gian ngâm từng loại hạt trên một ha.

1.1 Giai đoạn đầu: Khi cây đã mọc, hình thành được 5-7 ngày, pha 20 ml Multimolig-M với 20 lít nước phun đều lên lá.

1.2 Các lần phun tiếp theo: phun định kỳ cách nhau 10 - 15 ngày và pha 20 ml Multimolig-M với 20 lít nước phun đều lên lá, số lần phun phụ thuộc vào thời gian (chu kỳ khai thác) của từng loại cây.

  1. Nhóm rau, cây màu lấy quả

Liều lượng phân nước sử dụng: 200 – 300 lít nước/ha.

- Trước khi gieo hạt, pha 2 ml Multimolig-M với 2 lít nước để ngâm hạt theo quy định thời gian ngâm từng loại hạt trên một ha.

2.1 Giai đoạn 1: Khi cây con (sau trồng 10 - 15 ngày), pha 20 ml Multimolig-M với 20 lít nước phun đều lên lá.

2.2 Giai đoạn 2: Trước khi cây ra hoa, pha 20 ml Multimolig-M với 20 lít nước phun đều lên lá.

2.3 Giai đoạn 3: Khi cây đã có quả (trước thu hoạch 1 tuần), pha 20 ml Multimolig-M với 20 lít nước phun đều lên lá, mỗi lần phun cách nhau 10-15 ngày.