Giỏ hàng
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Phân bón Multimolig-M
  • Mở cửa : từ 9:00 đến 17:00
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
0

Giỏ hàng trống

  • Bạn chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng!

Bình Xuyên hỗ trợ SX nông nghiệp

Năm 2018, cùng với việc nâng cao mức sống ở khu vực nông thôn, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã hỗ trợ SX giống ngô biến đổi gen, quy mô 265,25 ha, trong đó giống NK 4300Bt/GT là 154,35 ha, giống NK 66Bt/GT là 110,9 ha tại các xã Phú Xuân, Sơn Lôi, Hương Sơn, Gia Khánh, Quất Lưu, Tam Hợp.

Canh tác cây ngô đông tại Bình Xuyên

Kết quả các giống ngô biến đổi gen cho hiệu quả kinh tế cao. Năng suất cao hơn so với SX ngô thường trong cùng điều kiện canh tác từ 3 – 4 tạ/ha, giá trị thu nhập cao hơn khoảng trên 4 triệu đồng/ha.

Về hỗ trợ SX rau, quả theo VietGAP, toàn huyện trồng được 104,9 ha cây màu (tăng 7,9 ha so cùng kỳ), trong đó khoai tây 22 ha tại Phú Xuân, Tân Phong, ớt 17,9 ha tại Trung Mỹ, bí đỏ 40 ha tại Phú Xuân, Thanh Lãng, dưa chuột 25 ha tại Bá Hiến, Sơn Lôi.

Các loại cây màu đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng ngô thông thường từ 30 – 40 triệu đồng/ha, giúp các hộ nông dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nguồn: nongnghiep